Efter operation for en nedsunken blære

In Underlivs prolaps/POP by adminLeave a Comment

En fortælling fra klinikken styrkditunderliv.dk

Anne var en kvinde i 50-erne som kontaktede mig efter operation for nedsunken blære. Hun havde for 10 uger siden, været igennem sin første underlivsoperation, og ønskede et personligt optræningsforløb. Et stort ønske var at genoptage motionsløb, og have en aktiv hverdag med sin ægtefælle uden at være bange for at skulle igennem en ny underlivsoperation.

 Op til 30 % af underlivsoperationerne for prolaps, skal opereres om ( Mueller, Shin). Hvis bækkenbunden har muskelskader og har mistet sit tilhæftningsanker på knoglerne, kaldet “ levator avulsion”, er risikoen for en ny operation op til 80%.( Dietz).

Første konsultation

For at kunne hjælpe Anne med at få en tryg og god tilbagevendelse til fysisk aktivitet, var det vigtigt først at få belyst følgende:

  • Hvilken grad var prolapsen før operationen? 
  • Bækkenbundens status. Dvs. en indvendig undersøgelse af bækkenbundens muskelstyrke og tjek af muskelskader.
  • Overvægt
  • Bindevævssygdomme
  • Guidlines fra kirurgi vedr. fysiske restriktioner

Anne var en almindelig kvinde, uden overvægt og bindevævssygdomme. Underlivsprolapsen var før operationen blevet vurderet til en grad 3 prolaps.

Typisk inddeles en prolaps i 4 stadier. Stadie 4 er det sidste, og hvor prolapsen er faldet ud af skeden.

Den nødvendige indevendige undersøgelse!

Min indvendige undersøgelse af Anne fandt en svækket bækkenbund, men uden muskelafrivninger. Hun var vandt til at bruge sin bækkebund, og havde tydelige knib og slip. Hendes problem var mangel på koordinering. For at kunne støtte underlivet, skal en bækkenbund kunne arbejde koordineret. Den skal trække sig sammen, når bugtrykket stiger og have en hviletonus når man klarer almindelige og lette gøremål. Det er fundamentet i et stærkt underliv, men mangler ofte når jeg tester kvindernes bækkenbund.

Trods en vellykket operation og et udmærkede udgangspunkt for træning, havde Anne behov for at blive vejledt i gode aktiviteter og en styrkelse af det koordinerede knib. Det ville sikre hende en tryg og gradvist tilbagevendelse til træning, efter operation for nedsunken blære.

Optræningsforløbet, efter operation for nedsunken blære

I følge guidelines fra kirurgien, var der ikke længere restriktioner og vi begyndte derfor en gradvis tilbagevendelse til fysisk aktivitet.

Top 5 liste over aktiviteter og trænings restriktioner efter en prolaps ( Sue Croft):

  • Undgå high-impact hop, hold en fod på gulvet. 
  • Undgå mavebøjninger/ sit-ups, dobbelt benløft og fuld planke.
  • Altid aktivering af bækkenbund FØR bugtrykket stiger.
  • Hold dig fysisk aktiv hele livet for at bevare et sundt helbred
  • Monitorering af dine træningsprogrammer og test af din bækkenbund, en gang om året hos din GynObs fysioterapeut. 

Igennem de næste 4 måneder kom Anne på klinikken 3 gange til opfølgning på hjemmeøvelser.

Langsomt blev hun tiltagende glad for at gå lange turer, og droppede sit oprindelig mål om at vende tilbage til motionsløb. Hun trænede bækkenbunden med kerneøvelser, og blev gradvist stærkere og mere tryg. Efter operation for nedsunken blære, har en gradvist tilbagevendelse til træning været en god metode for Anne. Det har betydet at hovede og krop har fulgtes ad, og hun har undgået en “fear avodiance” ( red. angst for bevægelse).

Idag træner Anne forebyggende og er blev god til de koordinerede knib. Hun beskriver at kroppens føles stærk, måske stærkere end nogensiden før. 

https://styrkditunderliv.dk/nedsynkning-underlivet/

Leave a Comment