two people jumping on body of water

Stressinkontinens og træning i 2024

In Bugpres / Intra-abdominalt tryk, Inkontinens, Vaginale støtte-pessar by adminLeave a Comment

Kender du det her med at have udført knibeøvelser i lang tid, uden at være blevet 100% tæt for urin i forbindelse med bevægelse, i sport og under en omgang hoste?

Ufrivillig vandladning er ikke ligefrem livstruende, men ingen tvivl om at det er stærkt invaliderende når indlæg i trusserne er blivet nødvendigt for at føle sig tør. I sport, hvor belastningen kan være meget høj, er det ikke ualmindeligt at bære tampon og/eller bind, for at mindske og skjule lækager. Ikke noget der tales højt om, men det er alment kendt i idrætsforeninger med trampolinspring og løb.

SUI er den type inkontinens som også kaldes “anstrengelses inkontinens” eller “stressinkontinens. SUI er er en international betegnelse for stress urinary incontinence.

I forbindelse med et opslag på Instagram, lavede vi en lille afstemning:

Hvem har haft effekt af bækkenbundstræning ved stressinkontinens?

 

Resultatet afspejler meget godt den spredning som forskningen også viser. 

 

 

Hvad skyldes stressinkontinens?

Vi møder hver uge kvinder i klinikken med SUI. Vi undersøger, rådgiver og flertallet starter et bækkenbundsprogram, med udgangspunkt i den funktion som giver lækager. Er det f.eks. ved hoste, trænes kvinden i at knibe i splitsekundet før hun hoster.

Er det under løb, er det lidt mere kompliceret. For hvornår opstår lækagerne? Er det i begyndelsen, midtvejs eller når hun sprinter ? Det kan godt være et detektivarbejde, men nødvendigt for at sikre en funktionel tilgang, hvor delelementer af en bevægelse trænes og bækkenbunden styrkes for en god timing. Vigtigt at bækkenbunden kan arbejde lige præcis dér, hvor underlivet har behov for støtte, for at mindske uheld.

Lad os kikke nærmere på stressinkontinens og træning i 2024

Seneste forskning arbejder ud fra to teorier 

I mange år har den gængse viden været med årsag i en hypermobil blærehals som årsagen til SUI. Blærehalsen, som er området lige under selve blæren, støttes af ledbånd og en fasciekappe. Teorien var at træning af bækkenbunden M. Levator ani ville forstærke den fascielle støtte og fixe SUI´en. Jo stærkere bækkenbund des bedre. Den nye viden sætter spørgsmål ved forklaringsmodellen. Er stressinkontinens og træning i 2024 ændringernes tid?

De to teorier bag SUI:

  1. En hypermobil blærehals. En ændring i blærehalspositionen, så den synker og ikke helt kan opretholde og holde imod ved øget tryk udefra.
  2. Indvendig Urethral Sphincter* svækkelse ( *muskulaturen rundt om blærehalsen). Billedet af ballonen nedenfor viser en normal lukning når bugtrykket stiger. Knuden på ballonen svarer til Urethral Sphincter. Ved manglende/insufficient lukning, siver luften ud(utæt for urin)

Ad.teori 1: Den hypermobile blærehals opstår, når forbindelsen mellem muskulatur og bindevæv (fascie) er ødelagt.

Ad. teori 2: Svækket Urethral muskulatur, er muligvis en meget større faktor i SUI, end en hypermobil blærehals. Svækkelsen kan skyldes genetik, skader, doven nerveforsyning.

Ofte ses begge teorier i en kombination. De fleste har både en hypermobil blærehals og en svækket Urethral muskulatur. Ingen tvivl om at en svækket Urethral muskulatur betyder mest for forekomsten af SUI, men ca. 75% har samtidig skader på bindevævet. 

Kan træning af bækkenbunden altid afhjælpe SUI ?

Vi har hidtil anbefalet bækkenbundstræning ved SUI, med udgangspunkt i den klassiske knibeteknik hvor den dybe del af muskulaturen aktiveres. Den del af bækkenbunden vi også kalder M. Levator ani. Det er et almindeligt knib, som starter bagfra omkring endetarmsåbningen. Det er en teori om, at knibet forbedre højden på blærehalsen, og sikre bedre lukning ved bugpres. 

Studier har vist at ca. 25 % kan opnå forbedringer ved en almindelig bækkenbundstræning, når bækkenbundsmuskler kan omsætte knibet til at løfte blærehalsen (fordi fascien er intakt).

Resten med SUI vil ikke opleve nævnværdig effekt af almindelig bækkenbundstræning, fordi fascien er defekt (husk at ca. 75% har skader på bindevævet).

Det betyder ikke at bækkenbundstræning ikke hjælper. Det ved vi at det gør. Hos kvinder med skader i bindevævet, som rigtige mange har, hjælper det dog ikke at forbedre styrken i M. Levator ani (som trænes ved almindelig knibetræning).

Studiet (Brooks et all)slutter med at konkludere at årsagssammenhængen bag SUI er multifaktoriel, med stærk evidens som peger i retningen af urethral og blærehals strukturer og støtte, neruromuskulær, kredsløb og mekanisk påvirkning af den tværstribede Urethral Spincther og skader, og ikke pga. en svækket M. Levator ani.

Fremtidens træning af bækkenbunden ved SUI 

Meget tyder på at vi i fremtiden skal ændre vores forståelse af årsagssammenhængen bag SUI. Vi skal også kikke på vores nuværende træning med friske øjne. Ingen tvivl om at vi fortsat bør arbejde funktionelt og træne styrke, timing mm., med øje for den funktion som giver lækager. Men vi skal nok være hurtigere til at sadle om, hvis det ikke virker.

Anvendelse af vaginale propper som støtte til blærehalsen, og hvor rette størrelse er tilpasset, skønner vi bliver et populært produkt i fremtiden. De kan bruges af unge og ældre, og være et supplement til øvrige tiltag ved SUI. 

Fremtidens træning ved SUI tyder på at blive med et større fokus på den forreste del af bækkenbunden. En træning af de overfladiske muskler f.eks. M. Bulbocavernosus, som har forbindelse til Urethral muskulaturen. Den muskulatur som du kan mærke aktiveres forrest og rundt om skeden. Det er en helt anden træning og fornemmelse. 

Et knib fortil kan føles som at lukke skeden. Andre mærker det som en omvendt strutmund. Det er med at finde det stikord/billede, som giver mening.

Træning af den superficielle bækkenbund (træning fortil) er svær at måle. En mulighed er at teste evnen til at afbryde vandladningen. Man kan starte med at teste standsningen efter 1-2 sek. (når trykket på strålen er mindst)og senere standse efter 3-4 sek.

 Overvejelser 

Hvordan ser fremtidens træning ud ved SUI ? Og hvordan kan vi træne og teste Urethral muskulaturen?

Giver det fortsat mening at tilbyde indvendig undersøgelse af M. Levator ani funktion, når eneste symptom er stressinkontinens? Hvad er det vi tester for?

Vi glæder os til at følge flere forskningsresultater, og kommer allerede til at foretage ændringer i vores tilbud i klinikken hos www.styrkditunderliv.dk i Fredericia og Vejle.

Kilder

 Antonio Rodriques, Brooks et al 2022

Sheng et al 2023

WHTA 2023 

 

 

Leave a Comment